HOME 入試情報 ギャラリー 特集 学生のひろば キャンパスガイド サイトについて
大学
短期大学
大学
短期大学
編入学
2003入試ガイド
留学生募集要項
留学生別科
留学生別科(中国語)
留学生別科(英語)
短期大学
短期大学(中国語)
大学 経営学部
大学 造形学部
大学 3年次編入学
本学の位置と交通の便
2003年度パンフレット
大学 総合(造形・経営)
造形学部建築学科
造形学部産業デザイン学科
経営学部経営学科
短期大学
パンフレットの請求
〃(SSL非対応)
受験のための宿泊案内
 


愛知産業大学 3年次編入学 留学生募集要項
 1. 募集学科

  愛知産業大学 経営学部 経営学科3年次(2年修業)

  愛知産業大学 造形学部 産業デザイン学科3年次(2年修業)

  愛知産業大学 造形学部 建築学科3年次(2年修業)

 2. 募集人数

  経営学部 経営学科 5名

  造形学部 産業デザイン学科 3名

  造形学部 建築学科 4名

 3. 主な募集対象

  自国において、学校教育における12年の正規の課程を修了後、自国又は日本において2年以上の高等教育を修了し、2年間の就学で本学の学部卒業を目指す者。

 4. 入学資格(すべてに適合すること)

  (1) 自国又は日本において、2年以上の大学、短期大学、専門学校、専門大学、 専科学校等、高等教育を修了している者(学校教育法第56条に規定する大学入学資格を有する者に限る)
  (2) 日本語能力試験1級280点以上の者又は日本留学試験日本語科目のスコアーが220点以上取得の者
  (3)

  経費支弁能力が十分な者

  (4)

  その他、全項目とも本学経営学部経営学科と同じです。

 

  1. 〜7. (大学経営学部と共通)

   入学時期と就学期間、願書受付期間、出願方法は経営学部留学生募集要項に記載してあります。但し、大学等最高学歴の卒業証書と公正証書、大学等の成績証明書、在学証明書は国内在住者も原本を提出すること。

  2. 選考方法

   出願書類による書類選考、日本語による面接と日本語による小論文により選考をする。小論文の題目、指定文字数等は、各学部学科の1年次入学の場合と同じです。試験会場は、本学又は本学が指定した場所とする。詳細は、留学サービスセンター等へ通知する。

  3. 奨学金

   経営学部 経営学科、造形学部 産業デザイン学科、造形学部 建築学科の各学科3年次、4年次共に経営学部 経営学科と同じです。

  4. 学 費

   経営学部 経営学科3年次の学費は、経営学部 経営学科1年次と同額です。造形学部 産業デザイン学科、造形学部 建築学科3年次の学費は、造形学部 産業デザイン学科、造形学部 建築学科1年次と同額です。

  5. 〜17.(経営学部と共通)

   学費以外の必要経費など全項目とも経営学部 経営学科と同じです。

  大学経営学部と大学造形学部1年次入学・3年次編入学共に募集人数が少人数のため、中国大陸在住者の募集は行いません。本学留学生別科・本学短期大学経営学科から入学・編入学は可能です。

   


  留学生事務室
  留学生服務中心

  〒 日本国愛知県岡崎市岡町原山12-5
  12-5 Harayama,Okacho,Okazakishi,,JAPAN
  TEL FAX
  E-mail [email protected]
  愛知県日本中国友好協会会員/岡崎市日本中国友好協会会員